Podprogram 2020 – efekty.

W ramach POPŻ 2014-2020, Podprogram 2020   przy współpracy z Bankiem Żywności z Gdańska  za naszym pośrednictwem pomoc żywnościowa trafiła do 1005 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

Wydaliśmy osobom potrzebującym:

  • 44,0300 ton żywności;
  • 6543 paczek żywnościowych;
  • 0 posiłków